Hội nghị năm nay hưởng ứng Ngày Quốc tế chấm dứt tình trạng không trừng phạt các hành vi vi phạm an toàn nhà báo (2/11) của Liên hiệp quốc.
 
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của các thành viên Mạng lưới Tư vấn bảo vệ tác nghiệp, các thàn

Designed by Choai - Managing Editor at Đại Đoàn Kết Newspaper

Within the framework of the project “Media Partnerships for Improved Economic Policies” funded by GAC, on June 20, 2016, RED organized a consultation conference on the report of assessing the violation of journalists’ operational rights. The conference attracted the participation of experts and journalists from the Central Commission of Propaganda, the Vietnam Press Association, the Press Department, UNESCO and press agencies.

Pages