August 31, 2016

TÀI LIỆU

Thư viện tài liệu của RED là nơi lưu trữ các tài liệu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của RED, cũng như các tài liệu mở có liên quan tới hoạt động của RED.(Ấn vào link dưới đây để xem các tài liệu theo lĩnh vực)1. Tài liệu chương trình Bảo vệ tác nghiệp báo chí2. Tài liệu chương trình Nâng cao tiếng nói của các tổ chức xã hội trên báo chí truyền thông3. Tài liệu chương trình Thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quy trình chính sách4. Tài liệu từ các hội thảo báo chí truyền thông