HĐND Hà Tĩnh sẵn sàng hợp tác với RED tổ chức đối thoại chính sách thường niên cấp địa phương (14/4/15)

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách”, có hoạt động tổ chức đối thoại chính sách thường niên cấp địa phương ở Hà Tĩnh.

Nhận được đề nghị của RED, ngày 14/4/2015, lãnh đạo HĐND Hà Tĩnh đã tổ chức buổi họp trao đổi về việc hợp tác.

Trong buổi làm việc, đại diện RED đã giới thiệu dự án, làm rõ các nội dung và đề nghị HĐND Hà Tĩnh hợp tác tổ chức phiên đối thoại chính sách thường niên ở địa phương.

Mong muốn của dự án làgóp phần hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình đối thoại chính sách với sự tham gia của báo chí truyền thông địa phương, các tổ chức xã hội địa phương và người dân chịu ảnh hưởng chính sách.

Tổng kết các ý kiến cuộc họp, thay mặt lãnh đạo HĐND Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sẵn sàng hợp tác triển khai hoạt động như RED đề xuất.

Đối thoại chính sách ở Hà Tĩnh dự kiến sẽ diễn ra trong 1 ngày, khoảng thời gian tháng 9 - tháng 10/2015. Nội dung đối thoại chính sách sẽ lựa chọn trong các Nghị quyết của HĐND đã đưa vào kế hoạch xây dựng trong thời gian tới.

Một nhóm công tác gồm đại diện HĐND, đại diện tổ chức xã hội địa phương, đại diện báo chí địa phương và nhóm chuyên gia dự án sẽ phối hợp lập kế hoạch và thực hiện hoạt động đối thoại.

Trong khuôn khổ dự án, hoạt động diễn ra trong 3 năm tại Hà Tĩnh, tùy theo nhu cầu, điều kiện, mô hình sẽ được chia sẻ với các địa phương khác.