Hội thảo "Vai trò truyền thông Nhà nước trong tình hình hiện nay" tại Hà Tĩnh (09/2017).

Trong thời gian qua, công tác truyền thông của các cơ quan hành chính nhà nước đã có nhiều nỗ lực và bước tiến nhất định.Tuy nhiên, hoạt động này chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả còn hạn chế do thiếu nhân sự và bộ máy chuyên trách.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của các cơ quan hành chính nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) phối hợp với Sở Thông Tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của Truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay”.

Mục tiêu: Các mục tiêu cụ thể của hội thảo bao gồm:

·        Nhận diện những khó khăn, thuận lợi trong công tác truyền thông tại Hà Tĩnh.

·        Nâng cao nhận thức vai trò của TTNN tại ĐP

·        Giải pháp kỹ thuật về mô hình TTNN tại ĐP, xử lý khủng hoảng

·        Kết nối TTNN và báo chí/truyền thông

·        Vai trò kết nối của các CQQLNN ở TW và ĐP

·        Đóng góp ý kiến nhằm cải thiện Chính sách S ở địa phương.

Thành phần tham gia:

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách truyền thông các Sở, ban, ngành của Hà Tĩnh và một số tỉnh lân cận (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng...); Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; Nhóm nghiên cứu Truyền thông Nhà nước; Các tổ chức xã hội tại địa phương; Các phóng viên, nhà báo đến từ các các cơ quan thông tấn, báo chí..

Thời gian: 8h30 – 17h00 thứ Sáu ngày 29/09/2017

Địa  điểm: Khách sạn Ngân Hà, Thành phố Hà Tĩnh

Hội thảo do UBND Hà Tĩnh chủ trì cùng sự tham gia của các chuyên gia báo chí/truyền thông.