Thông cáo hướng dẫn tham gia các hoạt động Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế"

So do hop tac tham gia du an "Hop tac truyen thong gop phan cai thien chinh sach kinh te"

Tên Dự án: Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế

Dự án dược thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương mại Quốc tế và Phát triển (DFATD).

Thời gian thực hiện: trong vòng 4 năm (2015- 2019)

Mục đích:Dự án khai thác các lợi thế của truyền thông để phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách tại Việt Nam

Hoạt động dự án bao gồm: Xây dựng một “Kênh chính sách”, tạo ra môi trường sinh hoạt chính sách trực tuyến, đồng thời cung cấp một bộ công cụ lấy ý kiến công chúng; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách; tổ chức các phiên đối thoại chính sách; phân tích-truyền thông cho các dự thảo chính sách. 

I. Hướng dẫn hợp tác, tham gia hoạt động "Tập huấn nâng cao kỹ năng Phân tích Chính sách"

Trong khuôn khổ dự án, trong các năm 2015, 2016 và 2017, mỗi năm có 2 khóa tập huấn, tháng 4 ở phía Bắc và tháng 10 ở phía Nam (tổng cộng 6 khóa); mỗi khóa trong 3 ngày với 25 học viên (được đài thọ toàn bộ phí đi lại, ăn ở, tài liệu)

Đối tượng:

- Nhà báo, bloger, FBker;

- Đại diện các tổ chức xã hội;

- Chuyên gia độc lập;

- Cán bộ công chức bộ ngành, địa phương;

Khung chương trình:

- Nhận diện các vấn đề chính sách;

- Quy trình xây dựng và thực thi chính sách ở Việt Nam;

- Kỹ năng đánh giá tác động chính sách, viết bài phân tích chính sách trên báo chí, viết kiến nghị chính sách;

Đăng ký tham gia:

1. Ứng viên gửi 01 email đăng ký với các nội dung: Giới thiệu bản thân, lý do tham gia, các khóa đào tạo liên quan đến chính sách đã dự, sinh hoạt chính sách đã tham gia, cam kết tham gia đầy đủ toàn bộ khóa tập huấn …

Dự án nhận email đăng ký tại địa chỉ chinhsach@red.org.vn trong suốt thời gian Dự án, bắt đầu từ ngày 12/3/2015.

2. Nhóm chuyên gia xét tuyển, gửi Thư mời tham gia và các thủ tục cần thiết đến những ứng viên trúng tuyển.

Khóa 1 (Dành cho các ứng viên ở phía bắc Đèo Hải Vân) 

Thời gian: 24 – 26/04/2015

Địa điểm: Ngoại ô Hà Nội

Chốt Đăng ký cho Khóa 1 trước ngày 05/4/2015

Gửi Thư mời và các thủ tục cần thiết đến ứng viên trúng tuyển bắt đầu từ 6/4/2015.

 

II. Hướng dẫn hợp tác, tham gia hoạt động "Phân tích - Truyền thông Dự thảo Chính sách"

Mô tả:

Trong khuôn khổ Dự án, từ năm 2015 đến 2018,  thực hiện Phân tích – Truyền thông 10 Dự thảo chính sách. Mỗi Phân tích- truyền thông kéo dài từ 2 – 3 tháng, gồm các hoạt động chính như sau:

- Phân tích các vấn đề cơ bản của dự thảo;

- Truyền thông, tham vấn các vấn đề đến các bên liên quan và đối tượng chịu sự tác động của chính sách đó;

- Thu thập thông tin phản hồi từ các nhóm đối tượng;

- Truyền thông các thông tin phản hồi nhận được;

Đối tượng hợp tác, tham gia:

- Người dân, báo chí, truyền thông, các chuyên gia độc lập

- Các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề

- Các mạng lưới chính sách, nhóm nghiên cứu

- Các cơ quan ban ngành, địa phương

Cách thức hợp tác, tham gia:

Trong thời gian dự án, Quý cá nhân tổ chức có mong muốn hợp tác mời gửi Thư Đề nghị hợp tác đến hòm thư chinhsach@red.org.vn, nhóm chuyên gia dự án sẽ phản hồi, trao đổi về nội dung và phương thức hợp tác.

- Quý cá nhân, tổ chức có thể tham gia trực tiếp hoặc online các hoạt động Phân tích- Truyền thông dự thảo chính sách.

- Quý cá nhân, tổ chức quan tâm theo dõi, tiếp nhận thông tin hoạt động dự án trên các Kênh: 

Website RED (red.org.vn - bấm vào nút Nhận thông tin)

Fanpage  RED (địa chỉ)

Mạng xã hội Chính sách (chinhsach.com.vn)

Fanpage Mạng xã hội chính sách (địa chỉ)

Facebook group Diễn đàn Nhà báo & chính sách (địa chỉ)

 

III. Hướng dẫn hợp tác, tham gia hoạt động "Đối thoại Chính sách thường niên"

 

Mô tả:

Trong khuôn khổ dự án, các năm 2015, 2016 và 2017 có 03 phiên đối thoại chính sách ở cấp Trung Ương tại Hà Nội. Mỗi năm đối thoại tập trung vào một lĩnh vực chính sách với các hoạt động chính gồm:

- Nhóm chuyên gia dự án tiếp thu các đề xuất, tìm hiểu và lựa chọn lĩnh vực;

- Hợp tác với các tổ chức, mạng lưới, chuyên gia lập ra nhóm công tác;

- Nhóm công tác rà soát chính sách thuộc lĩnh vực đó và chọn ra các vấn đề chủ yếu;

- Dự án hỗ trợ nhóm chuẩn bị tài liệu và phối hợp với cơ quan nhà nước và các bên liên quan tổ chức đối thoại (1 ngày)

- Theo dõi giám sát diễn tiến những nội dung đã đề cập, cam kết trong đối thoại.

Đối tượng hợp tác, tham gia

- Người dân, báo chí, truyền thông, các chuyên gia độc lập

- Các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề

- Các mạng lưới chính sách, nhóm nghiên cứu

- Các cơ quan ban ngành, địa phương

Cách thức hợp tác, tham gia:

Trong thời gian dự án, Quý cá nhân tổ chức có mong muốn hợp tác mời gửi Thư Đề nghị hợp tác đến hòm thư chinhsach@red.org.vn, nhóm chuyên gia dự án sẽ phản hồi, trao đổi về nội dung và phương thức hợp tác.

- Quý cá nhân, tổ chức có thể tham gia trực tiếp hoặc online các hoạt động Phân tích- Truyền thông dự thảo chính sách.

- Quý cá nhân, tổ chức quan tâm theo dõi, tiếp nhận thông tin hoạt động dự án trên các Kênh: 

Website RED (red.org.vn - bấm vào nút Nhận thông tin)

Fanpage  RED (địa chỉ)

Mạng xã hội Chính sách (chinhsach.com.vn)

Fanpage Mạng xã hội chính sách (địa chỉ)

Facebook group Diễn đàn Nhà báo & chính sách (địa chỉ)

·     Hoạt động Đối thoại thường niên tương tự còn được thực hiện ở cấp địa phương (Hà Tĩnh)

 

Tìm hiểu thêm thông tin về Dự án:

Lễ ký thỏa thuận hợp tác: http://red.org.vn/vi/le-ky-thoa-thuan-dong-gop-du-an-hop-tac-truyen-thong

Tài liệu Dự án: http://red.org.vn/vi/Tai_lieu_Khoi_dong_du_an_Hop_tac_truyen_thong_gop_phan_cai_thien_chinh_sach_kinh_te