UNDEF hỗ trợ tăng cường tiếng nói của các tổ chức xã hội Việt Nam (2/2015)

Dựa trên nhu cầu và đặc điểm của các tổ chức xã hội, báo chí truyền thông và xã hội Việt Nam hiện nay, RED đề xuất chương trình “Nâng cao tiếng nói của  các tổ chức xã hội trên báo chí truyền thông”.

Đề xuất đã được Quỹ Dân chủ Nhân quyền Liên hợp quốc (UNDEF) hỗ trợ triển khai trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 2/2015. 

Chương trình bao gồm các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phát ngôn và biểu đạt, tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông...cho các tổ chức xã hội.

Chương trình còn nhận được sự đóng góp từ Cơ quan hợp tác phát triển Cộng hòa Ailen (Irish Aid).