Tuyển chuyên gia cho hội thảo "Vai trò của cơ quan nhà nước trong việc truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông” (12/2017)

1. Bối cảnh

Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Với mục tiêu thúc đẩy khả năng tiếp cận thông tin của người dân thông qua nâng cao năng lực cung cấp thông tin của hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan QLNN ở cấp Trung ương, RED phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (trực thuộc Cục Báo chí- Bộ TTTT) tổ chức hội thảo “Vai trò của cơ quan nhà nước trong việc truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông” tại Hà Nội.

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển nhóm chuyên gia tư vấn có đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện và điều phối hoạt động trong hội thảo nêu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này bao gồm:

Thống nhất chương trình và nội dung hội thảo

Điều hành và tham luận tại hội thảo

Thu thập ý kiến đóng góp từ đại biểu

3. Phạm vi công việc

Chuyên gia tư vấn thực hiện những hoạt động sau:

Họp bàn thống nhất nội dung, chương trình hội thảo

Trả lời câu hỏi của đại biểu

Điều hành hoạt động của hội thảo

4. Kết quả đầu ra:

Một báo cáo tổng quan về hội thảo

Những tham luận đóng góp vào công tác truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng cho các cơ quan nhà nước

 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp và chia sẻ tại hội thảo

5. Yêu cầu chuyên môn

Có 10 năm kinh nghiệm trong ngành luật, chính sách, hoặc cơ quan nhà nước, chính phủ

Có kiến thức về truyền thông nhà nước tại Việt Nam

Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí

6. Nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 04tháng 12 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;

 

Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.