Tuyển dụng Khảo sát viên và phân tích bài báo (12/2016)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTV KHẢO SÁT VIÊN VÀ PHÂN TÍCH BÀI BÁO

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

Số lượng dự kiến được tuyển dụng là 10 CTV

Thời gian khảo sát dự kiến: 1.1.2017 – 15.1.2017

Yêu cầu đối với CTV:

•       Có kinh nghiệm thực hiện các cuộc điều tra, phỏng vấn, phân tích bài báo.

•       Có kỹ năng đọc rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp

•       Ưu tiên CTV có chuyên môn/kinh nghiệm trong những nghiên cứu báo chí

 Chế độ:  Trao đổi khi phỏng vấn

Email: nhung.ntt.vn@gmail.com, Cc: trinhhuyenk54xhh@gmail.com

Thời hạn đăng kí đến hết ngày 28.12.2016

Phỏng vấn: 9h ngày 29.12.2016