Tuyển Giám sát viên cho nghiên cứu “Cảm nhận độc giả về mức độ chuyên nghiệp của báo chí” (08/2017)

1. Bối cảnh

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, một số lĩnh vực đã xây dựng được các Bộ Chỉ sốđánh giá rất hiệu quả như: Bộ Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở ViệtNam (PAPI), Bộ Chỉ số Công lý, Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),… các bộ chỉ số này đều đang hỗ trợ hiệu quả, tích cực cho lĩnh vực được đánh giá.Tuy nhiên, chưa có công cụ đánh giá đối với báo chí Việt Nam, các công cụ đánh giá quốc tếhiện không phù hợp để đánh giá báo chí Việt Nam. Các kết quả đánh giá là cơ sở thông tincần thiết để báo chí điều chỉnh nâng cao chất lượng, các cơ quan chức năng và bên liên quanhoạch định chính sách, để báo chí đóng góp hiệu quả hơn cho tiến trình phát triển

Trong bối cảnh đó, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) xây dưng ý tưởngthực hiện nghiên cứu và thử nghiệm Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI).Ý tưởng của RED là thiết kế xây dựng một Bộ chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI) dựatrên các cột trụ:

(a) Chất lượng, mức độ chuyên nghiệp của báo chí;

(b) Thái độ của công chúng với báo chí và đạo đức báo chí;

(c) Đóng góp của báo chí đối với dân chủ phát triển;

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển có nhu cầu tuyển giám sát viêncó đủ năng lực phối hợp với cán bộ của Trung tâm để thực hiện hoạt động của nghiên cứu trên.

2. Mục đích công việc:

Mục tiêu công việc của tư vấn trong hoạt động này là xây dưng ý tưởng thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm Chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI). Ý tưởng của RED là thiết kế xây dựng một Bộ chỉ số đánh giá báo chí Việt Nam (NPI) dựa trên các cột trụ: (a) chất lượng, mức độ chuyên nghiệp của báo chí; (b) thái độ của công chúng với báo chí và đạo đức báo chí; (c) đóng góp của báo chí đối với dân chủ phát triển.

3. Phạm vi công việc

Giám sát viên thực hiện những hoạt động sau:

Kiểm tra, giám sát các khảo sát viên ở Hà Nội và TP. HCM

Đảm bảo đúng tiến độ và quy trình khảo sát

4. Kết quả đầu ra

- Tiến độ và quy trình phỏng vấn đúng với các tiêu chí đề ra

5. Yêu cầu chuyên môn

Có kinh nghiệm phỏng vấn, điều tra, khảo sát

Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội và báo chí

- Tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học hoặc các chuyên ngành liên quan.

6. Nộp hồ sơ

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P.707 Tòa nhà 142 Lê Duẩn - Hà Nội, trước 17:00’ ngày 14 tháng 08 năm 2017.

Hồ sơ bao gồm:

Một bản CV cập nhật nhất;

Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.