Tuyển đơn vị tư vấn làm phim phóng sự về nhu cầu phát ngôn báo chí của CSOs (tháng 5/15)

Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí” của RED do Quỹ UNDEF của Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện nhằm tăng cường năng lực phát ngôn và tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí.

Trong khuôn khổ triển khai dự án, trong năm 2015, RED sẽ tiến hành làm phim tài liệu nhằm tác động đến nhận thức của công chúng Việt Nam về công việc và nhu cầu phát ngôn với báo chí của các Tổ chức xã hội.

RED cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có đủ năng lực, phối hợp với cán bộ của RED để thực hiện bộ phim tài liệu về vai trò trong hoạt động phát triển và nhu cầu phát ngôn với báo chí của các tổ chức xã hội Việt Nam.

I.       MỤC TIÊU CỦA PHIM TÀI LIỆU

-          Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển của Việt Nam và nhu cầu tương tác của các tổ chức xã hội và báo chí truyền thông.

-          Nội dung phim đảm bảo:

·         Giới thiệu được về công việc các tổ chức xã hội và tác động của nó đối với xã hội

·         Vai trò và sự cần thiết của tiếng nói của các tổ chức xã hội trong đời sống

·         Phản ánh được nhu cầu tương tác với báo chí của các tổ chức xã hội

       II.    THỜI GIAN

Thời gian thực hiện: trong vòng 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2015

III.       NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

-          Xây dựng kịch bản cho phim tài liệu với thời lượng 20-25 phút, phù hợp với các nội dung trên. Kịch bản cần thuyết phục, gần gũi, dễ hiểu và mang tính kêu gọi hành động cao

-          Phân tích, tổng hợp các dữ liệu về công việc của các tổ chức xã hội cũng như nhu cầu phát ngôn của họ với báo chí.

-          Xác định địa điểm, nhân vật, mô hình cần lấy thông tin

-          Viết lời bình, lời diễn cho phim tài liệu

-          Quay phim, chỉnh sửa và hoàn thiện phim theo đúng yêu cầu của Dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí”

IV.KẾT QUẢ BÀN GIAO

-       Kịch bản phim tài liệu

-       Kế hoạch trình quay phim chi tiết

-       Trìnhchiếu phim trên sóng của 01 kênh truyền hình Quốc gia.

-       Bản đĩa phim dạng DVD có phụ đề bằng tiếng Anh

       V.       TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

-       Có chuyên môn về lĩnh vực truyền thông: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.

-       Kinh nghiệm làm phim tài liệu về các tổ chức xã hội.

-       Có trang bị đầy đủ các thiết bị đáp ứng cho việc thực hiện phim tài liệu.

-       Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội là một lợi thế. 

VI.          NGÂN SÁCH

Chi phí tư vấn chuyên gia sẽ được đàm phán và áp dụng theo quy định của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông Phát triển với các công việc cụ thể như sau:

STT

Công việc

1

Viết kịch bản phim

2

Quay phim

3

Chỉnh sửa phim và trình chiếu phim trên sóng truyền hình Quốc gia 

VII.NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vnhoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện theo địa chỉ: 48B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước 17:00’ ngày 3 tháng 5năm 2015

Hồ sơ bao gồm:

(i)        Đề xuất tài chính

(ii)      Đề xuất kỹ thuật