Báo cáo đề dẫn của ông Trần Nhật Minh (GĐ RED)

Kính thưa toàn thể quý vị,

Được sự hỗ trợ của Bộ ngoại giao Anh thông qua Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, được lãnh đạo Liên hiệp hội phê duyệt, hiện nay Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển đang triển khai Dự án “Tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí”

Dự án có hỗ trợ RED tổ chức các Hội thảo khoa học truyền thông, là diễn đàn để các chuyên gia, nhà báo, đại diện các cơ quan ban ngành liên quan, trao đổi về các chuyển động mới trong đời sống truyền thông, tiếp thu và lan tỏa những khuyến nghị, giải pháp phục vụ lợi ích chung.

Gần đây, Quốc hội, Nhà nước tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo chính sách. Quan sát dưới góc độ nghiên cứu, chúng tôi cho rằng vai trò của báo chí truyền thông trong việc lấy ý kiến nhân dân là rất lớn, cần có những cơ chế truyền thông hữu hiệu, nhất quán, để người dân tiếp cận, tham gia việc góp ý xây dựng cũng như thực thi chính sách sau này.

Vì vậy, hôm nay, RED tổ chức Hội thảo “Tác nghiệp báo chí trong việc lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo chính sách” với mong muốn nhằm tiếp thu, chia sẻ các ý kiến đóng góp ý cho báo chí về cơ chế truyền thông, cơ chế tiếp thu, giám sát, phản biện, để việc lấy ý kiến nhân dân không là hình thức, củng cố niềm tin xã hội, để báo chí phát huy vai trò là diễn đàn của nhân dân.

Mặc dù việc lấy ý kiến nhân dân sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai đang là thời sự, là cảm hứng cho Hội thảo này, tuy nhiên chúng tôi khẳng định rằng Hội thảo hôm nay không lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp, mà tập trung vào việc góp ý cho báo chí, truyền thông về các cơ chế vận hành.

Để Hội thảo hôm nay thu được kết quả mong muốn, chúng tôi kính đề nghị quý vị tập trung thảo luận vào chủ đề trên. Có rất nhiều đại biểu tham gia ở đây có ý kiến đóng góp nên kính đề nghị các diễn giả chủ động nêu các luận điểm chính một cách ngắn gọn, súc tích trong khoảng thời gian 10’.

Từ chủ để trên, Hội thảo tạm chia làm 2 phần để tập trung trao đổi: cơ chế truyền thông đến người dân và cơ chế phản biện, giám sát việc tiếp thu ý kiến người dân.