Hội thảo Giải cứu người nghèo khỏi bẫy “tín dụng đen” do RED phối hợp cùng Công ty Luật TNHH Trường Lộc tổ chức chiều ngày 07/9/2015 tại trụ sở Liên hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, số 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

1. Bối cảnh

Trong khuôn khổ Dự án “Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội” do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ do RED thực hiện, có hoạt động tập huấn “Nâng cao năng lực cho cán bộ RED”