CÙNG RED NGHIÊN CỨU BÁO CHÍ? (05/2017)

RED có kế hoạch thực hiện một số đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí nên chúng tôi đang tập hợp Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia và các bạn đồng nghiệp tập huấn và chia nhóm thực hiện các đề tài.

Bên cạnh đó, chúng tôi nghĩ rằng ngoài kia có thể có những bạn đồng nghiệp khác có chung điều kiện và mối quan tâm, cũng là một cơ hội tốt để chúng ta hợp tác chia sẻ kiến thức.

Vì vậy cùng chúng tôi mời các bạn Yêu thích nghiên cứu báo chí, muốn tham gia Nhóm nghiên cứu gửi Lý lịch khoa học đến địa chỉ phanhoa@red.org.vn (tốt nhất là trước 12h trưa thứ 6 ngày 26/5/2017).