Danh hiệu Trách nhiệm (4/2011)

Danh hiệu Trách nhiệm là sự tôn vinh của các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hành động thiết thực vì cộng đồng.

                     

Kỷ niệm chương có hình vuông cắt góc, mỗi chiều 20cm, dày 2cm, nền bọc da thật màu đỏ, bề mặt đồng bắn laze, đựng trong hộp da có khắc tên người nhận, được thiết kế bởi Họa sỹ Đinh Hiếu và thi công bởi thợ làm da Đỗ Quý.

Kỷ niệm chương Trách nhiệm được trao kèm 1 Quyết định của Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển, không kèm tiền thưởng khác.

Thông qua hai chữ “Trách nhiệm” màu đỏ đậm, phông chữ thường trên nền tròn, RED muốn đưa ra một thông điệp: Chưa cần phải làm những việc giỏi giang, lớn lao, hãy làm tròn trách nhiệm của mình và hãy luôn coi trọng điều đó!

Trong hoàn cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối diện những khó khăn lớn, cá nhân và xã hội rất cần hai chữ Trách nhiệm. Việc trao danh hiệu Trách nhiệm sẽ được duy trì và phát triển với mong muốn giới truyền thông sẽ phát huy vai trò đầu tàu của trách nhiệm xã hội.