Đề nghị cung cấp thông tin cho Danh bạ Người phát ngôn các Tổ chức Xã hội Việt Nam (12/2015)

Kính gửi Quý cá nhân, tổ chức,

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông phát triển.

Chúng tôi hiện đang triển khai xây dựng Danh bạ Người phát ngôn và cung cấp thông tin của các tổ chức xã hội Việt Nam (dành cho báo chí).

Danh bạ này một mặt phục vụ nhu cầu tác nghiệp, mở rộng nguồn tin của báo chí, một mặt góp phần nâng cao tư thế và tiếng nói các tổ chức xã hội trên báo chí truyền thông, tăng cường chia sẻ cung cấp thông tin, ý kiến, kiến thức từ các tổ chức xã hội thông qua báo chí đến với Nhà nước và cộng đồng thụ hưởng.

Bên cạnh việc xây dựng Danh bạ, chúng tôi còn triển khai các hoạt động như Tập huấn nâng cao năng lực Người phát ngôn, xây dựng cơ chế hỗ trợ việc phát ngôn và cung cấp thông tin hiệu quả và tích cực... do các chuyên gia truyền thông và mạng lưới nhà báo của RED đảm nhiệm.

Quý cá nhân, tổ chức vui lòng tải bộ tài liệu tại đây, điều thông tin vàchuyển gửi bằng e-mail cho chúng tôi qua:

(Ms.) Nguyễn Thanh Hà - Cán bộ Chương trình

Email: thanhha@red.org.vn

Điện thoại: 01233944469

Trân trọng cảm ơn.