Điều khoản tham chiếu Chuyên gia tư vấn Đối thoại chính sách (11/2015)

Điều khoản Tham chiếu 

Chuyên gia Tư vấn Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án có 03 phiên đối thoại chính sách cấp Địa phương được tổ chức tại Hà Tĩnh. Trong năm 2015, RED tổ chức phiên đối thoại cấp Địa phương lần thứ nhất với chủ đề: Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản tại Hà Tĩnh – Một nhân tố quan trọng cho thị trường nông thôn mới. Để thực hiện hoạt động này, RED có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực cũng như am hiểu về lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản.

2. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của tư vấn trong hoạt động này là cung cấp hỗ trợ kĩ thuật trong khuôn khổ đối thoại chính sách, bao gồm:

- Nghiên cứu tại bàn các chính sách về phát triển nông nghiệp;

- Điều phối các phiên thảo luận đối thoại chính sách;

- Tổng hợp kiến nghị chính sách sau Đối thoại chính sách.

3. Phạm vi công việc:

Các chuyên gia thực hiện những hoạt động sau:

_ Thực hiện phân tích (desk review) hệ thống chính sách phát triển Nông nghiệp tại Hà Tĩnh;

_ Xây dựng bài trình bày tổng quan về các vấn đề trong chính sách phát triển thị trường nông sản của Hà Tĩnh và trình bày tại đối thoại chính sách;

_ Tham gia điều phối, đóng góp ý kiến trong khuôn khổ đối thoại;

_ Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đối thoại thành kiến nghị chính sách gửi tới các cơ quan liên quan.

4. Kết quả đầu ra:

_ Bài trình bày phân tích tổng quan ở dạng powerpoint (.ppt) về các vấn đề trong chính sách phát triển thị trường nông sản của Hà Tĩnh;

_ Báo cáo kiến nghị chính sách (2 – 3 trang), tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hội thảo gửi cho cơ quan soạn thảo chính sách.

5. Yêu cầu chuyên môn:

_ Có 10 năm kinh nghiệm trong việc phân tích chính sách;

_ Có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản;

_ Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí.

6. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội 

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/11/2015.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm;

- Một bản CV cập nhật nhất;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn tương tự với các tổ chức khác.