Điều khoản tham chiếu Điều phối viên Đối thoại chính sách (11/2015)

Điều khoản Tham chiếu 

Điều phối viên Đối thoại chính sách

1. Bối cảnh:

Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện Chính sách Kinh tế" của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (RED) do Bộ Ngoại giao Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, một trong những hợp phần của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của báo chí, tổ chức xã hội vào quy trình chính sách ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án có 03 phiên đối thoại chính sách cấp Địa phương được tổ chức tại Hà Tĩnh. Trong năm 2015, RED tổ chức phiên đối thoại cấp Địa phương lần thứ nhất với chủ đề: Thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản tại Hà Tĩnh – Một nhân tố quan trọng cho thị trường nông thôn mới. Để thực hiện hoạt động này, RED có nhu cầu tuyển điều phối viên hỗ trợ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực cũng như am hiểu về lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản.

1. Mục đích công việc:

Mục đích công việc của điều phối trong hoạt động này là điều phối hoạt động đối thoại chính sách về Phát triển thị trường nông sản tại Hà Tĩnh.

2. Phạm vi công việc:

Điều phối viên thực hiện những hoạt động sau:

- Nghiên cứu trước các tài liệu do RED cung cấp để chuẩn bị điều phối đối thoại;

- Tham gia điều phối, đóng góp ý kiến trong khuôn khổ đối thoại;

- Hỗ trợ tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đối thoại thành kiến nghị chính sách gửi tới các cơ quan liên quan.

3. Kết quả đầu ra:

- Điều hành các phiên thảo luận trong hai ngày đối thoại gồm: đối thoại trù bị và đối thoại chính.

4. Yêu cầu chuyên môn:

- Có 10 năm kinh nghiệm trong việc phân tích chính sách;

- Có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp và chuỗi giá trị nông sản;

- Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức xã hội và báo chí.

5. Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ theo email: tuyendung@red.org.vn hoặc gửi bản cứng theo đường bưu điện tới địa chỉ: P707, Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 10/11/2015.

Hồ sơ bao gồm:

- Thư bày tỏ quan tâm;

- Một bản CV cập nhật nhất;

- Các tài liệu khác có liên quan đến các nhiệm vụ tương tự với các tổ chức khác.