Sơ đô tổ chức, đội ngũ RED

Trần Nhật Minh

Giám đốc

Email: tranminh@red.org.vn

 

Trần Thị Khánh Hòa

Phó Giám đốc

Email: tranhoa@red.org.vn

Lê Thu Thủy

Phó Giám đốc

Email: lethuy@red.org.vn

  

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán

Email: nguyenthanh@red.org.vn

Bich Nhu

Ngô Thị Bích Như

Trợ lý Văn phòng

Email: bichnhu@red.org.vn

Trần Quốc Hải

Nghiên cứu viên

Email: tranhai@red.org.vn

Đào Anh Dũng

Nghiên cứu viên

Email: daodung@red.org.vn

  

Đặng Thảo Yến

Trợ lý dự án

Email: dangyen@red.org.vn

  
  

 

Save

Save

Save