Sơ đô tổ chức, đội ngũ RED

Trần Nhật Minh

Chủ tịch - Viện trưởng

Email: tranminh@red.org.vn

 

Trần Thị Khánh Hòa

Phó Viện trưởng

Email: tranhoa@red.org.vn

Nguyễn Thùy Dương

Phó Viện trưởng

Email: thuyduong@red.org.vn

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán

Email: nguyenthanh@red.org.vn

 Ngô Bích Như

Hành chính

Email: bichnhu@red.org.vn

 Kiều Hạnh - Trợ lý chương trìnhKiều Hạnh

Trợ lý chương trình

Email: kieuhanh@red.org.vn

  Vũ Mạnh Long

Cán bộ truyền thông

Email: vulong@red.org.vn

  

 

Save

Save

Save