Sơ đô tổ chức, đội ngũ RED

Trần Nhật Minh

Giám đốc

Email: tranminh@red.org.vn

 

Trần Thị Khánh Hòa

Phó Giám đốc

Email: tranhoa@red.org.vn

Lê Thu Thủy

Phó Giám đốc

Email: lethuy@red.org.vn

Trần Thị Ánh Hồng

Kế toán

Email: tranhong@red.org.vn

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán

Email: nguyenthanh@red.org.vn

Bich Nhu

Ngô Thị Bích Như

Trợ lý Văn phòng

Email: bichnhu@red.org.vn

Trần Quốc Hải

Cán bộ Chương trình

Email: tranhai@red.org.vn

Đào Anh Dũng

Trợ lý Chương trình

Email: daodung@red.org.vn

 

Đỗ Hà Trang

Thực tập sinh

Email: dotrang@red.org.vn

 

Save

Save

Save