Đối thoại chính sách: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh (11/2015)

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015, trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, RED Communication đã tổ chức buổi đối thoại chính sách tại Hà Tĩnh với chủ đề: “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh”.

Sự kiện này được RED hợp tác cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Dự án Phát triển Nông nghiệp Hà Tĩnh. Mục đích của buổi Đối thoại chính sách là tạo ra một bàn tròn thảo luận chính sách giữa các doanh nghiệp – người sản xuất – chính quyền địa phương về chính sách phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp tại Hà Tĩnh.

Phiên đối thoại có sự tham gia của khoảng 110 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức xã hội, các Sở, Ban, Ngành liên quan. Khoảng 10 đơn vị báo chí (trung ương và địa phương) đã có mặt để ghi lại diễn biến và đưa tin về buổi đối thoại.

Ba chủ đề chính được chia sẻ gồm: Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp; Quy hoạch vùng nông nghiệp; Bình đẳng cơ hội giữa các thành phần kinh tế trong phát triển thị trường.

Tài liệu về buổi đối thoại vui lòng xem tại đây.

Save