Dự thảo kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều trong Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (08/2016)Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" do Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) tài trợ, trong tháng 6 vừa qua, RED đã tổ chức chương trình Phân tích chính sách “Chính sách Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa: Tầm nhìn và Hành động”. Sau chương trình, nhóm chuyên gia của RED đã hoàn thiện 1 bản kiến nghị các điểm cần sửa đổi, bổ sung và xem xét lại trong dự thảo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 13/06/2016.

Một số điểm kiến nghị chính được nêu ra bao gồm:

- Tại khoản 6, điều 7, làm rõ trách nhiệm của các bên trong trường hợp doanh nghiệp nhận hỗ trợ nhưng không thành công, đồng thời, có cần có những nguyên tắc đảm bảo hỗ trợ sớm cho các DNNVV khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ;

- Tại khoản 2, điều 10, cần cân nhắc quy định này có phù hợp với các văn bản quy phạm phap luật khác về tổ chức tín dụng, bên cạnh đó, bổ sung các cơ chế bù đắp lợi nhuận cho ngân hàng thương mại khi quy định ở Dự thảo không phù hợp với Luật Giá, Luật Tổ chức Tín dụng và các nguyên tắc của kinh tế thị trường;

- Điều 59 của dự thảo Luật này đang quy định một nội dung cụ thể trong sử dụng ngân sách nhà nước, có thể gây ra những xung đột với Luật Ngân sách nhà nước (2015);

- Đối với các hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực khởi nghiệp tại điều 12, cần có các quy định mềm để đảm bảo các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao tiếp cận được nguồn vốn đủ lớn;

Và một số kiến nghị khác, xem chi tiết tại đây.

RED rất mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn thiện thêm bản kiến nghị gủi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ý kiến đóng góp sẽ được thu thập trong 2 tuần và ngừng nhận đóng góp vào ngày 25/08/2016.

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ:
Trương Mỹ Linh (Ms.) - Cán bộ chương trình
Email: truonglinh@red.org.vn
SĐT: 0949903299

Save

Save

Save

Save

Save

Save