Gia hạn đăng ký ứng tuyển khóa tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành" (04/2017)

Do đường link đăng ký bị lỗi nên nhiều bạn đã không đăng ký tham gia đúng hạn được. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Đối tượng là giới báo chí truyền thông, thành viên các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các chuyên gia độc lập, cán bộ công chức...ở phía bắc đèo Hải Vân trở ra, cam kết tham gia đầy đủ 3 ngày.

Đây là Khóa thực hành chính sách công thứ 5 trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế"; được tài trợ bởi do Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC).

Khóa tập huấn tập trung vào kỹ năng thực hành tham gia chính sách, phần thực hành của học viên chiếm 70% thời lượng, với giảng viên TS. Nguyễn Chí Dũng và nhóm chuyên gia từ Văn phòng Quốc hội.

Mời các bạn đồng nghiệp đăng ký ứng tuyển bằng một email (không theo mẫu) tự giới thiệu và lý do tham gia, gửi về địa chỉ chinhsach@red.org.vn hạn cuối là 11h ngày 11/4/2017.

Save