Gửi công văn kiến nghị đến 5 cơ quan về việc TMV tạm đình chỉ công tác Kỹ sư Lê Văn Tạch (24/6/2011)

Tiếp theo tuyên bố của RED Communication được đọc trước báo giới  sáng 20/6/2011, Giám đốc RED Communication đã ký công văn kiến nghị gửi tới các cơ quan là Bộ Tư Pháp, Bộ Lao động- Thương Binh- Xã hội, Bộ Giao thông- Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong công văn gửi Bộ Tư pháp có đoạn " …Với lợi ích từ hành động của công dân Lê Văn Tạch, RED Communication đề nghị Bộ Tư pháp kiểm tra nội quy, thoả ước lao động do TMV ban hành có hợp lý, hợp lệ và phù hợp thẩm quyền không, nhất là trong quyết định xử lý KS Lê Văn Tạch".

Trong công văn gửi Bộ Lao động- Thương Binh- Xã hội, Bộ Giao thông- Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có đoạn "Với lợi ích từ hành động của công dân Lê Văn Tạch, Quý cơ quan cần tỏ rõ chính kiến, có hành động cụ thể để luật pháp, sự công bằng và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được bảo đảm".