Từ trái qua phải: Phóng viên ảnh Huy Khâm, nhà báo Việt Văn, nhà báo – NSNA Vũ Huyến
(Ảnh: Trọng Hải, báo QĐND)

GS.TSKH Đặng Hùng Võ phát biểu tại Hội thảo

Sáng 14/3/2012, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu – truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí”, RED tổ chức Hội thảo khoa học “Nguồn lực đất đai và vai trò truyền thông”.

Vào chiều ngày 22/10/2015, tại Hội trường tầng 3 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, RED đã tổ chức hội thảo “Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên”.

Danh hiệu Trách nhiệm là sự tôn vinh của các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển cho tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hành động thiết thực vì cộng đồng.

                     

Nhà báo trẻ Vũ Chương đang điều phối lấy ý kiến diễn đàn.

Các trang