Hỗ trợ thành lập Diễn đàn Nhà báo trẻ (15/1/2012)

Nhà báo trẻ Vũ Chương đang điều phối lấy ý kiến diễn đàn.

Tại “Hội thảo tập huấn Kỹ năng phóng viên điều tra” ngày 18/11/2011(Hà Nội), có sáng kiến đề xuất thành lập một Diễn đàn là nơi để các nhà báo trẻ tiếp cận kiến thức, tài liệu khoa học, rèn luyện tư duy, kỹ năng, trách nhiệm, mở rộng quan hệ, tăng cường thảo luận, đối thoại thực tế…

Khảo sát tại chỗ về nhu cầu thành lập Diễn đàn, với 56 phiếu khảo sát thu được, kết quả: > 98% cho rằng việc thành lập Diễn đàn là cần thiết.

Một nhóm học viên đã gửi cho Ban Giám đốc RED Tờ trình và dự thảo Quy chế Diễn đàn, đề xuất RED hỗ trợ thành lập 1 Diễn đàn Nhà báo trẻ với ban đầu khoảng hơn 30 thành viên đăng ký tham gia.

Ngày 15/01/2012 nhóm điều phối tổ chức buổi “Gặp gỡ Nhà báo trẻ” tại Hà Nội. Tại buổi gặp gỡ, các thành viên đã thông qua Quy chế Diễn đàn, thông qua Nhóm điều phối, hoàn thiện thủ tục đăng ký thành viên…

Đáng chú ý, các thành viên ban đầu đã thảo luận, xây dựng 1 tham luận và cử đại diện trình bày tại Hội thảo “Báo chí điều tra và lợi ích công” do RED tổ chức ngày 07/02/2012 tại Hà Nội.

Đây sẽ là tiếng nói đầu tiên của Diễn đàn Nhà báo trẻ ra trước công luận. Một trong những hoạt động xuyên suốt của Diễn đàn là thảo luận bình đẳng, góp một ý kiến trẻ trung, trách nhiệm vào các chuyển động đời sống xã hội dân sinh.