Thông báo thay đổi logo tổ chức RED Communication

 

Điểm khác nhau chủ yếu giữa 2 thời điểm ra logo cũ (2010) và logo mới (2018), là khi bắt đầu chúng tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, còn hiện nay chúng tôi đã tạo ra một con đường.

Sau 8 năm hoạt động, không phải ai cũng biết RED, nhưng những ai biết, đều hình dung về một RED dù chưa giỏi nhưng luôn vì cái chung, đáng tin cậy – chúng tôi coi như vậy là RED đã được định vị.

Ngày 9/3/2017, tại 53 Nguyễn Du – Hà Nội, RED sẽ tổ chức tọa đàm báo chí với chủ đề “Hợp tác hiệu quả giữa các Tổ chức xã hội và báo chí”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí ở Việt Nam” do Quỹ Dân chủ Liên Hiệp Quốc (UNDEF) tài trợ.

       Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) tài trợ.

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Kính gửi Quý cá nhân, tổ chức,

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông phát triển.

Ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, “tín dụng đen" có hình thức khá đa dạng, với quy mô, hệ quả ngày càng khó lường. Nhiều số liệu thống kê đã bộc lộ rõ những mặt trái của “tín dụng đen”, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cấp thiết cần có biện pháp điều chỉnh bằng pháp luật.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các Vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp thực hiện buổi Đối thoại chính sách với chủ đề “Sự tham gia của trẻ em trong quá trình xây dựng – hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em”.

Với mong muốn đóng góp cải thiện vấn đề, chúng tôi dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực hành đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn” vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội, chúng tôi mời các tác giả gửi bài viết/báo cáo nghiên cứu cho Hội thảo: 

Các trang