Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) tài trợ.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ các Vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED Communication) và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) phối hợp thực hiện buổi Đối thoại chính sách với chủ đề “Sự tham gia của trẻ em trong quá trình xây dựng – hoạch định chính sách liên quan đến trẻ em”.

Ngày 9/3/2017, tại 53 Nguyễn Du – Hà Nội, RED sẽ tổ chức tọa đàm báo chí với chủ đề “Hợp tác hiệu quả giữa các Tổ chức xã hội và báo chí”.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hội với báo chí ở Việt Nam” do Quỹ Dân chủ Liên Hiệp Quốc (UNDEF) tài trợ.

Với mong muốn đóng góp cải thiện vấn đề, chúng tôi dự kiến tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thực hành đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn” vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội, chúng tôi mời các tác giả gửi bài viết/báo cáo nghiên cứu cho Hội thảo: 

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

 


Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) là tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Được sự hỗ trợ tài chính của Bộ Các vấn đề Toàn cầu của chính phủ Canada (GAC), được cơ quan chủ quản phê duyệt, RED triển khai dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế”.

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng phân tích chính sách của đông đảo bạn đồng nghiệp báo chí, RED tuyển sinh khóa tập huấn “Bồi dưỡng Kỹ năng Phân tích chính sách dành cho nhà báo” vào ngày 5/8/2016 (01 ngày) Hà Nội.
Nội dung khóa gồm các kiến thức chính sách cơ bản được nén từ khóa 3 ngày, có thể điều chỉnh theo chủ đề hoặc cập nhật thời sự..

Các trang