Trong khuôn khổ hợp tác giữa RED và UNESCO về Tăng cường bảo vệ tác nghiệp báo chí ở Việt Nam, từ 14h00 - 16h00 ngày 25/08/2014, tại Hội trường tầng 4 - Trụ sở Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam (Số 53 Nguyễn Du – Hà Nội), RED tổ chức buổi Ra mắt và tham vấn cho Mạng lưới Tư vấn bảo vệ tác nghiệp.

Mạng lưới Tư vấn bảo vệ tác nghiệp có phạm vi toàn quốc, có đầu mối ở các vùng miền địa phương, Thành viên mạng lưới là các nhà báo uy tín, hiểu biết pháp luật, sẵn lòng bảo vệ đồng nghiệp. 

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED triển khai hoạt động nghiên cứu "Sự tham gia của báo chi, truyền thông và các tổ chức xã hội trong quy trình chính sách ở Việt Nam" nhằm đánh giá vai trò, năng lực, mức độ tham gia và sự tương tác giữa báo chí và tổ chức xã hội.

Các trang