Hội nghị thường niên, lần III: Báo chí với Phát triển bền vững (11/2017)

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN

"BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"

Trong hai ngày 28 và 29/11, RED tổ chức Hội nghị thường niên.

NGÀY 28/11: BÀN TRÒN CHUYÊN GIA 

- Thành phần giới hạn trong các chuyên gia báo chí truyền thông

Nội dung 

- Phiên sáng thảo luận góp ý cho 2 kết quả khảo sát “Nhận diện hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí” và “Truyền thông nhà nước”.

- Phiên chiều chia nhóm xây dựng kế hoạch hành động “Báo chí với Phát triển bền vững”.

NGÀY 29/11: PHIÊN HỘI THẢO

- Thành phần mở rộng các cơ quan thông tấn báo chí.

Nội dung

1) Bảo vệ tác nghiệp:

- Báo cáo tổng quan về từ BVTN đến An toàn nhà báo (SOJ) 2010-2020

- Thống kê và đánh giá các vụ việc cản trở tác nghiệp 2017

- Báo cáo kết quả khảo sát Nhận diện hành vi trục lợi trong tác nghiệp báo chí

2) Chỉ số đánh giá báo chí – cảm nhận độc giả đối với các chỉ số về chuẩn mực tác nghiệp của nhà báo

3) Truyền thông Nhà nước

4) Kế hoạch hành động Báo chí với Phát triển bền vững

 

Quý vị có thể đăng ký tham gia qua địa chỉ: mail dangyen@red.org.vn hoặc tel 0163 258 4992

LƯU Ý: Hoạt động ngày 28/11 dành riêng cho các chuyên gia, nhà báo có nghiên cứu sâu.