Hội nghị thường niên Tư vấn bảo vệ Tác nghiệp, lần III (11/2017)

Thời gian: 28-29/11/2017

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Thành phần:

-            Báo chí; CSOs, thành viên CLB Báo chí và Phát triển bền vững (JSD), nhóm nghiên cứu của RED.

-            Khách mời (10 người): Các Tổ chức quốc tế; Bộ ngành (Bộ TT&TT, Hội Nhà báo, Sở TT&TT, Trường đào tạo báo chí, Ban Tuyên giáo, Ban Đối ngoại, A85, A87, Vusta, UB Thường vụ Quốc hội ...);

Mục đích:

-            Kết nối mạng lưới báo chí trong nước và quốc tế.

-            Báo cáo kết quả các hoạt động của RED

Hội nghị gồm 3 phiên:

Phiên 1 (Sáng 28/11): Toàn cảnh về RED và các Hoạt động của RED

Chủ đề 1: Báo cáo Bảo vệ tác nghiệp 2017 (BVTN)

Chủ đề 2: Báo cáo nghiên cứu “Xây dựng Chỉ số đánh giá báo chí”:

Chủ đề 3: Báo cáo nghiên cứu Truyền thông Nhà nước


Phiên 2 (Chiều 28/11): 
 Xây dựng kế hoạch hành động: Báo chí với phát triển bền vững

Phiên 3 (Sáng 29/11): Hội nghị truyền thông

Mọi thông tin liên hệ: (Mrs) Trần Thị Khánh Hòa. ĐT: 097.208.9948 - Email: tranhoa@red.org.vn

Trân trọng!