Khóa tập huấn " Kỹ năng phân tích tài chính" dành cho Nhà báo (10/2017)

Ngày 14/10/2017, tại văn phòng, RED tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng phân tích tài chính dành cho nhà báo".

PGS.TS Đặng Văn Thanh (nguyên Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, nguyên Phó chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách của Quốc Hội), cung cấp cho 20 nhà báo những kiến thức cơ bản về các khái niệm kinh tế-tài chính quan trọng nhất (GDP, CPI, nợ công, nợ xấu,… ), về hoạt động tài chính-kế toán, của doanh nghiệp, về kỹ năng đọc và hiểu báo cáo tài chính, báo cáo kế toán và nhiều số liệu thống kê kinh tế-tài chính khác của nhà nước và doanh nghiệp.

Về lĩnh vực "tài chính cho nhà báo", RED sẽ tiếp tục có những khóa nâng cao và chuyên sâu nhằm bổ sung, tăng cường năng lực cho nhà báo, góp phần tích cực vào Mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam.