Khóa tập huấn ''Đánh giá dựa trên kết quả, theo dõi tiến độ và kỹ năng viết báo cáo'' (10/2017)

Trong các ngày 17, 18 và 19/10/2017, RED tổ chức khóa tập huấn RBM dành cho các thành viên và các đối tác – cộng tác viên gần gũi trong CLB “Nhà báo chính sách và phát triển”, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Koen Toonen và giảng viên Nguyễn Chí Dũng.

Khóa tập huấn bám sát Mục tiêu phát triển bền vững 2030; cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tăng cường khả năng thành công cho mỗi dự án của chúng ta: Đặt vấn đề - Xác định mục tiêu - Lên phương án/Lập kế hoạch - Ký kết thỏa thuận hợp tác - Thực hiện - Giám sát/Đánh giá hoạt động - Viết báo cáo.

Tất nhiên, không thể bỏ qua những kỹ thuật liên quan như: KPI (Key Performance Indicator - Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), PCM (Project Cycle Managemnent - Quản lý vòng đời dự án), MSC (Most Significant Change - Thay đổi đáng kể), CSF (Critical Success Factor - Nhân tố thành công chủ yếu),...

Sau 3 ngày tập huấn trong không khí tích cực, cởi mở, xây dựng với nhiều bài tập, trò chơi thực hành, làm việc nhóm, gần 20 học viên không chỉ hiểu thế nào là “Quản lý dự án dựa trên kết quả”, “Khung logic”,… mà còn ý thức được tầm quan trọng của chúng trong việc xây dựng, thực hiện các dự án nói chung và các dự án phục vụ cho Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam nói riêng.