TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN (2/2017)

Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) là tổ chức khoa học trong lĩnh vực truyền thông, hiện đang thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí truyền thông, thúc đẩy sự tham gia của người dân (website: http://red.org.vn/vi).

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên tiềm năng và kinh nghiệm cho vị trí như sau:

  • 01 Kế toán
  • Địa điểm làm việc: Văn phòng RED

I.    Công việc chính:

1.   Hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính

-          Hàng ngày nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán MISA (từ chi tiết đến tổng hợp), hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán (VAS).

-          Đối chiếu các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp kịp thời điều chỉnh các sai sót phát sinh trong hạch toán kế toán toàn trung tâm.

-          Định kỳ lập báo cáo tài chính tháng, quý, nămtheo quy định của trung tâm và quy định của pháp luật.

-          Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

2.      Kê khai, quyết toán các loại thuê phát sinh

 

-          Định kỳ quý kê khai thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân

-          Định kỳ hàng năm quyết toán thuế TNCN, thu nhập doanh nghiệp,

-          Thực hiện các thủ tục hoàn thuế khi cần thiết.

-     Xử lý các vần đề về thuế phát sinh.

3. Thanh quyết toán chi tiêu dự án, chi tiêu khác của trung tâm, quản lý nợ phải thu, phải trả

-          Thanh quyết toán chi phí cho các hoạt động dự án theo đúng tiêu chuẩn, định mức và thời gian quy định.

-          Hoàn thành cân đối chi tiêu hoạt động dự ánsau mỗi sự kiện phát sinh đúng theo quy định.

-    Theo dõi và thu hồi các khoản thu từ nhà tài trợ, khách hàng

-          Theo dõi và chi trả các khoản thanh toán cho NCC

-          Báo cáo quỹ tiền mặt, ngân hàng hàng tuần, tháng

-     Lấy sổ phụ ngân hàng và đối chiếu ngân hàng hàng tuần tháng

4.Bảo quản lưu trữ chứng từ gốc, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán của dự án và trung tâm.

-          Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của mỗi chứng từ kế toán phát sinh. Yêu cầu các bộ phận liên quan hoàn thiện chứng từ gốc kế toán để kịp thời hạch toán.

-          In ấn và xắp xếp chứng từ kế toán phù hợp với chứng từ gốc. Hoàn thiện bộ chứng từ kế toán ( gồm chứng từ kế toán, chứng từ gốc, đủ chữ ký hợp lý hợp lệ).Đưa vào lưu trữ theo định kỳ mỗi tháng, quý năm

-          In ấn báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính dự án, đưa vào lưu trữ.

-          Sắp xếp cách lưu trữ chứng từ kế toán, chứng từ thuế, chứng từ dự án một cách khoa học và dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy

5.Các các công việc kế toán khác phát sinh hoặc được yêu cầu bởi cấp trên

-    Lập bảng lương nhân viên định kỳ hàng tháng.

-    Lập hồ sơ vay vốn khi cần thiết

II.    Yêu cầu:

Kiến thức:

-             Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm.

-             Hiểu rõ quy định VAS, thuế, Pháp luật lao động, BHXH, Luật liên quan đến tài chính kế toán.

Kỹ năng:

-             Quản lý công việc, thời gian, Kỹ năng lập báo cáo tài chính, kỹ năng làm việc theo nhóm.

-             Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint; tra cứu Internet.

-             Khả năng làm việc tốt các công thức exel

 Tiếng Anh cơ bản

 

III.             Cách thức ứng tuyển

Ứng viên gửi CV qua email tuyển dụng của RED: tuyendung@red.org.vn(CC: nguyenquynh@red.org.vn )

Tiêu đề: Ke toan_RED_2017

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2017

Điện thoại liên hệ: (04)38566777

* Ưu tiên các hồ sơ được gửi đến sớm.

* Chỉ những hồ sơ được chọn mới nhận được email hồi đáp.