Tư vấn truyền thông cho các tổ chức xã hội

   Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hôi với báo chí ở Việt Nam” do Quỹ Dân chủ Liên Hiệp Quốc (UNDEF) tài trợ, RED thực hiện các chuyến thăm và tư vấn về phát ngôn và biểu đạt trên báo chí cho các tổ chức xã hội trên cả nước.

   Các buổi tư vấn được thực hiện trực tiếp với Ban Lãnh đạo, người phát ngôn và cán bộ truyền thông của các tổ chức với các nội dung về phát ngôn, cách thức hợp tác hiệu quả với báo chí, từ lập kế hoạch đến thực hiện công tác phát và cung cấp thông tin cho báo chí và trên các kênh truyền thông… Ngoài ra, nhóm chuyên gia cũng chia sẻ cách sử dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông hiệu quả. 

   Trước đó, các chuyên gia đã dành thời gian tìm hiểu, xác định đặc điểm cũng như nhu cầu phát ngôn của từng đơn vị; sau đó xây dựng kịch bản, tài liệu tư vấn phù hợp với từng tổ chức. 

   Dưới đây là một vài hình ảnh của hoạt động: