Tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin dành cho các tổ chức xã hội (19-22/12/2016)

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tương tác của các tổ chức xã hôi với báo chí ở Việt Nam” do Quỹ Dân chủ Liên Hiệp Quốc (UNDEF) tài trợ, RED tổ chức khóa tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí dành cho các tổ chức xã hội tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Hoạt động hướng tới mục tiêu tăng cường phát ngôn, biểu đạt của các tổ chức xã hội trên báo chí và cải thiện kỹ năng tương tác với báo chí, kỹ năng truyền thông theo dự án, chương trình của các tổ chức, đưa các tổ chức xã hội trở thành nguôn tin tốt và đáng tin cậy của báo chí.

Khóa tập huấn đã nhận được sự quan tâm và tham gia của các đại diện các tổ chức xã hội hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng như: sinh kế nông nghiệp, quản lý tài nguyên, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, người khuyết tật, thanh niên…

Trong ba ngày tập huấn, dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia truyền thông và báo chí, các học viên đã được cung cấp kỹ năng đa dạng từ cách phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như viết thông cáo hay trả lời phỏng vấn, cho đến kỹ năng lập kế hoạch truyền thông và ứng dụng công nghệ trong việc phát ngôn và truyền thông.

Dưới đây là một vài hình ảnh từ khóa tập huấn: