Thư mời tham dự Tập huấn Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành (3/2017)

       Nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu của chính phủ Canada (GAC) tài trợ.

       RED tổ chức chương trình Tập huấn “Chính sách công: Kinh nghiệm và thực hành” dành cho Nhà báo, Phóng viên, Truyền thông xã hội, Đại diện các tổ chức xã hội, Chuyên gia độc lập và Cán bộ công chức.

       Thời gian: 3 ngày (21-23/4/2017)
       Địa điểm: Hà Nội

       Chương trình Tập huấn có sự tham gia của các giảng viên: Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Chính sách và Luật – Cố vấn chính sách của RED và các diễn giả khách mời khác.

       Nội dung chương trình chi tiết vui lòng xem tại goo.gl/dRKLEU