Hội thảo "Truyền thông chính sách và Xử lý khủng hoảng truyền thông" (12/2017)

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, vào ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, RED tổ chức Hội thảo "Truyền thông chính sách và Xử lý khủng hoảng truyền thông", với mục đích: Tăng cường thông tin của các cơ quan nhà nước tới người dân, nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bên trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo.

Chủ trì Hội thảo là ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, bộ Thông tin & Truyền thông. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo, cán bộ làm công tác truyền thông của các bộ, ngành; các cơ quan báo chí. Các đại biểu sẽ chia sẻ về công tác truyền thông chính sách, hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP) trong thời gian vừa qua; về vai trò, hiệu quả của báo chí trong mối quan hệ với hệ thống truyền thông nhà nước; về việc tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước.

Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thời gian: ngày 28/12/2017.

Các nhà báo quan tâm xin vui lòng đăng ký tham dự tới: Ms Đặng Thảo Yến, email: dangyen@red.org.vn, tel: 0163 258 4992