Hội thảo "Truyền thông chính sách và Xử lý khủng hoảng truyền thông" (12/2017)

Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế" do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, RED phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí, bộ Thông tin & Truyền thông) tổ chức Hội thảo “Truyền thông chính sách và Xử lý khủng hoảng truyền thông”.


Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục báo chí (bộ Thông tin & Truyền thông) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Mục đích Hội thảo nhằm:
1) Khẳng định trách nhiệm truyền thông chính sách thuộc về chính cơ quan ban hành chính sách, và chỉ có tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông thì chính sách mới đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận của đối tượng chịu sự điều chỉnh và của người dân;
2) Xác định rõ cách thức thực hiện, mô hình tổ chức bộ phận truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo và ban hành chính sách; tham khảo một số mô hình hoạt động truyền thông ở các cơ quan quản lý nhà nước; thực trạng thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước [1], kinh nghiệm xử lý một số sự kiện tại một số ngành đã có khủng hoảng truyền thông;
3) Chia sẻ những khó khăn, bất cập và đề xuất, kiến nghị giải pháp của những người làm báo khi tiếp cận thông tin về chính sách, và của chính những người làm công tác truyền thông ở các cơ quan nhà nước.


Bàn chủ tọa Hội thảo

Tại Hội thảo, RED cho rằng, khi thực hiện công tác truyền thông nhà nước, cần cung cấp thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, đầy đủ và hợp tác với báo chí; tạo dựng không gian cho người dân tham gia, đưa ý kiến phản hồi; trách nhiệm giải trình của cơ quan ban hành phải được coi trọng, tuân thủ; tính chuyên nghiệp, đề cao lợi ích công, đạo đức công chức khi xử lý khủng hoảng truyền thông chính sách phải được giáo dục, quán triệt.

Tham dự và phát biểu tại Hội thảo, do đại diện Cục báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông) chủ trì, có bộ phận truyền thông của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Lao động, thương binh & xã hội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Viện Khoa học Thanh tra, chuyên gia về lĩnh vực báo chí, truyền thông và một số cơ quan báo, đài.


Toàn cảnh Hội thảo


Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu nhiều vấn đề từ thực tiễn làm công tác truyền thông nhà nước để trao đổi giữa cơ quan quản lý báo chí với những người làm báo và truyền thông nhà nước. Qua đó cho thấy, việc đào tạo kỹ năng truyền thông, phát ngôn cho cán bộ đang công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, địa phương đang cần được thúc đẩy với sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia và những cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Nhiều đơn bị báo, đài đã tham gia và đưa tin về Hội thảo:

Báo điện tử Đảng Cộng sản
Truyền hình Thông tấn
Trang tin của VKSNDTC
Thời báo Ngân hàng
Báo Đại biểu Nhân dân
Báo Người Đưa Tin
Báo Giáo dục & Thời đại
Báo Lao động Thủ đô
Cổng thông tin điện tử Thủ đô Hà Nội
Truyền hình Kiểm Sát
Hà Nội TV
Truyền hình Nhân Dân
Truyền hình Hà Nội