Hội thảo "Công tác truyền thông về Bình đẳng Giới của các cơ quan nhà nước"Vào 8h30 ngày 28/03/2018, tại Hà Nội, RED phối hợp với Vụ Bình đẳng Giới, Bộ LĐTB&XH tổ chức hội thảo “Công tác truyền thông về Bình đẳng Giới của các cơ quan nhà nước”, với mục đích nâng cao nhận thức về vai trò công tác truyền thông về Bình đẳng Giới của các cơ quan nhà nước dựa trên tìm hiểu các khía cạnh: Ai làm -> làm gì -> làm như thế nào -> khi nào -> ở đâu -> bằng nguồn lực nào?... nhằm tìm ra thực trạng cũng như đưa ra một số khuyến nghị cho thời gian tới.
 
Chủ trì Hội thảo là ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng Giới, Bộ LĐTB&XH; nhà báo Đỗ Quý Doãn – chuyên gia báo chí/truyền thông. Tham dự Hội thảo còn có các lãnh đạo, cán bộ phụ trách về Bình đẳng Giới của các bộ, ngành; các cơ quan báo chí; các NGO quốc tế và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Giới.
 
Trân trọng kính mời các nhà báo quan tâm đăng ký tham dự tới: Ms Đặng Thảo Yến, email: dangyen@red.org.vn, tel: 0163 258 4992