Thông báo tọa đàm “Báo chí và phát triển trong tiến trình toàn cầu hóa” ngày 08/05/2018

 

Vào 14h00, ngày 08/05/2018 tại phòng Khánh tiết, tầng 4, nhà G – Học viên Ngoại giao, RED phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Báo chí và phát triển trong tiến trình toàn cầu hóa” với mục đích trao đổi những vấn đề then chốt mà quá trình toàn cầu hóa đang đặt ra cho các quốc gia và vai trò của báo chí trong việc phát huy những lợi ích cũng như hạn chế tác động tiêu cực từ tiến trình này.

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức An – Phó giáo sư ngành báo chí tại ĐH Bournemouth (Anh); Giảng viên cao cấp và Chủ nhiệm Bộ môn Báo chí tại ĐH Sussex.

Đại biểu: 150 người (Sinh viên báo chí HV Ngoại giao, Trường KHXH&NV, các nhà báo thuộc CLB của RED)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ms Đặng Thảo Yến, email: dangyen@red.org.vn, tel: 0163 258 4992.