Tập huấn “Tham gia chính sách: Tiếp cận góc nhìn Phát triển bền vững” 20 - 22/4/2018

Trong khuôn khổ Dự án "Chất lượng xây dựng và thực thi chính sách kinh tế tại Việt Nam được cải thiện với sự tham gia hiệu quả của báo chí truyền thông và các tổ chức xã hội" trong các ngày từ 20 - 22/4/2018, RED tổ chức Khóa tập huấn “Tham gia chính sách: Tiếp cận góc nhìn Phát triển bền vững” tại VResort, Hòa Bình.

Tham dự có hơn 35 học viên là các nhà báo, cán bộ các tổ chức xã hội (CSOs), những thành viên tích cực được chọn lựa từ những khóa tập huấn trước. 

Nội dung của tập huấn bao gồm: nhận thức về VSDG, chia sẻ góc nhìn Giới trong chính sách, huy động lực lượng tham gia Diễn đàn Nhà báo và Chính sách do RED khởi xướng và duy trì, chương trình hành động cùng RED vì VSDG...

Bài tập thực hành dựa trên câu chuyện/vấn đề thực tế, các học viên thảo luận các phương án giải quyết vấn đề, xuất phát từ nhiệm vụ, chức năng và khả năng tác động của từng nhóm với đặc thù riêng hoặc với sự hợp tác...

Khóa tập huấn còn là dịp để các nhà báo, các thành viên của các tổ chức xã hội,... chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, góc nhìn, hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững