Mời tham dự tập huấn: Giá trị của Cải cách tài khóa xanh (10/2018)

Khái niệm chính sách tài khóa xanh - công cụ để thúc đẩy tăng trưởng thân thiện với môi trường thông qua chính sách tài khóa (thuế, phí) - vẫn còn rất mới mẻ với công chúng Việt Nam nói chung và giới báo chí nói riêng.

Để hỗ trợ thông tin cho các nhà báo về vấn đề cải cách tài khóa xanh, cũng như những nỗ lực liên quan đến các khía cạnh khác nhau của phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, RED phối hợp với Cơ quan Hợp tác Đức (GIZ)và Bộ Kế hoạch và đầu tư (MPI) tổ chức khóa tập huấn “Giá trị của Cải cách tài khóa xanh”.

Thời gian: 01 ngày Ngày 25/10/2018 tại Hà Nội

Đối tượng: 20 nhà báo chuyên mảng kinh tế, tài chính vĩ mô 

Giảng viên/chuyên gia:

Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng - Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ KH-ĐT), 

Ông Michael Krakowski, Giám đốc Chương trình Cải cách Kinh tế vĩ mô/ Tăng trưởng xanh (GIZ), 

Ông Andreas Bockermann, chuyên gia (NIRAS-IP), 

TS. Lê Thị Thủy Vân, Ban Quản lý khoa học và Quan hệ Quốc tế, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính),... 

Nội dung tập huấn:

-         Cải cách tài khóa xanh ở các nước trên thế giới - trường hợp các biện pháp tài khóa xanh “trung lập doanh thu”

-         Các công cụ cải cách tài khóa xanh và ứng dụng tại Việt Nam

-         Vượt qua các rào cản về Cải cách tài khóa xanh

-         Vai trò của các công cụ tài khóa xanh trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh

-         Đo lường hiệu quả của cải cách tài khóa xanh: Mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam & Các chỉ tiêu.

Nhà báo tham dự chương trình tập huấn vui lòng đăng ký theo địa chỉ (hạn cuối 5h chiều ngày 23/10/2018)

Mr Trần Đoài, Email: trandoai@red.org.vn, điện thoại: 0904 839 639.