Phản hồi từ Tổng cục Thống kê về Kiến nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) 2015 (11/2015)

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED đã mời nhóm chuyên gia gồm PGS.TS. Vũ Sỹ Cường, TS. Bùi Trinh, nhà báo Huy Đức nghiên cứu, phân tích dự thảo Luật Thống Kê (sửa đổi) 2015. Các vấn đề được nêu trong kết quả phân tích bao gồm: tính độc lập của cơ quan thống kê; việc ngành thống kê đang vừa thu thập số liệu, vừa thực hiện phân tích và dự đoán; hoạt động thống kê ngoài Nhà nước.

Qua 02 buổi hội thảo tham vấn trong tháng 08/2015 với thành phần tham gia gồm nhiều chuyên gia kinh tế, chuyên gia ngành thống kê, nhà báo..., RED đã chia sẻ rộng rãi và tiếp thu ý kiến đóng góp để soạn ra dự thảo kiến nghị về một số điểm sửa đổi và bổ sung trong dự luật.

Bản dự thảo kiến nghị này sau đó tiếp tục được truyền thông để thu thập ý kiến đóng góp trước khi chính thức chốt lại vào đầu tháng 10/2015.

Vào ngày 20/11/2015 vừa qua, RED đã nhận được công văn trả lời kiến nghị từ Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công văn cho biết Tổng cục Thống kê đã tiếp thu ý kiến về việc bổ sung tính “trung thực” vào nghĩa vụ của điều tra viên thống kê quy định tại khoản 2 Điều 66; về quy định công bố trên trang thông tin đại chúng qui định tại điểm a khoản 2 Điều 49. Ngoài ra, kiến nghị về quy định chế tài xử phạt nếu có hành vi cố tình không công bố và phổ biến các thông tin được quy định cụ thể tại văn bản dưới Luật sẽ được nghiên cứu và tiếp thu trong Nghị định xử phạt vi phạm tài chính trong lĩnh vực thống kê.

Toàn văn phản hồi kiến nghị, xin mời đọc tại đây.