Q&A

RED là gì?

RED là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông phát triển

Vì sao lại gọi là RED?

RED là viết tắt của RE (Research - Nghiên cứu) và D (Development communication - Truyền thông phát triển)

Văn phòng của RED ở đâu?

RED ở phòng số 707, tầng 7, tòa nhà số 142, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội

Truyền thông phát triển là gì?

Truyền thông phát triển là dùng truyền thông như một công cụ để thúc đẩy phát triển, với mục đích không chỉ là cung cấp thông tin mà còn nhằm thay đổi hành vi.

RED được tổ chức như thế nào?

RED gồm có ban quản trị, giám đốc điều hành, và các nhân viên, trong đó có nhân viên hành chính, kế toán, nghiên cứu viên và cán bộ dự án.

Đối tác của RED là những ai?

Đối tác của RED bao gồm các nhà tài trợ quốc tế, các NGO, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, cũng như các nhà báo và chuyên gia.

RED có thuộc liên hiệp hội nào không?

RED trực thuộc Liên hiệp các tổ chức khoa học và kĩ thuật Việt Nam (VUSTA)

Vì sao RED lại thuộc VUSTA?

Bởi vì những nghiên cứu và dự án của RED được xếp vào nhóm khoa học xã hội

Các lĩnh vực chiến lược hiện nay của RED là gì?

- Quyền tác nghiệp báo chí

- Tiếng nói của CSOs

- Thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách

Ngân sách của RED từ nguồn nào?

- Đóng góp của những người sáng lập

- Các nguồn tài trợ quốc tế

- Nguồn thu từ dịch vụ đào tạo và tư vấn

- Đóng góp của các doanh nghiệp

RED có cung cấp hóa đơn đỏ không?

RED có phải nộp thuế không?