Khóa đào tạo Kỹ năng Giảng viên nguồn tại Hà Nội ngày 30 & 31/3

Trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu – truyền thông về các hành vi cản trở báo chí”, trong hai ngày 30 và 31/3, RED tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng giảng viên nguồn tại Hà Nội.

Các trang