3 sản phẩm dự án Nghiên cứu- truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí

Đầu tháng 6/2011, RED xây dựng một số bảng hỏi với nội dung xoay quanh vấn đề nhận thức của cộng đồng về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí. Các bảng hỏi đã được cung cấp cho một số báo điện tử uy tín để thực hiện thăm dò ý kiến.

Các trang