Sáng ngày 01/11/2014, sinh viên báo chí từ các trường trên địa bàn Hà Nội đã tham gia vào chương trình “Tập huấn khung pháp lý về an toàn tác nghiệp báo chí” do RED Communication, học viện Ngoại Giao và UNESCO phối hợp tổ chức.

Khóa đào tạo Kỹ năng Giảng viên nguồn tại Hà Nội ngày 30 & 31/3

Trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu – truyền thông về các hành vi cản trở báo chí”, trong hai ngày 30 và 31/3, RED tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng giảng viên nguồn tại Hà Nội.

3 sản phẩm dự án Nghiên cứu- truyền thông về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí

Các trang