Sáng kiến bảo vệ hoạt động báo chí bằng "Áo 159" (09/2016)

Mẫu áo do họa sĩ Choai - TKTS báo Đại Đoàn Kết thiết kế

Các đối tượng cản trở hành hung nhà báo thường nói rằng họ không biết đó là nhà báo, mà nghĩ rằng đó là đối thủ cạnh tranh, quấy rối...

Bên cạnh đó còn nhiều nhà báo và các cơ quan chức năng liên quan cũng như người dân chưa nắm đầy đủ Điều 7 Nghị định 159/2013 NĐ-CP quy phạm hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí là văn bản quan trọng – như một tấm khiên che chắn bảo vệ quyền tác nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Từ thực tế trên, RED đề xuất ý tưởng thiết kế những chiếc áo gile ký giả - như là một công cụ hỗ trợ nhận diện cho nhà báo, phóng viên khi đi vào điểm nóng – gọi là “Áo 159”.

“Áo 159” thực chất là một sản phẩm truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức các bên liên quan và công chúng, tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí.

Để đảm bảo tính chính danh của “Áo 159”, chúng tôi chỉ phân phối trực tiếp đến các cơ quan báo chí, dự kiến sẽ ra mắt và đến tay bạn đồng nghiệp trong tháng 11/2016.

“Áo 159” là hợp tác thứ 2 giữa RED với UNESCO với mong muốn hỗ trợ bạn đồng nghiệp tác nghiệp an toàn và hiệu quả. Hợp tác trước đó của 2 bên vào năm 2014 đã kết nối Mạng lưới tư vấn bảo vệ tác nghiệp gồm các nhà báo uy tín trên phạm vi toàn quốc.

Save

Save

Save

Save

Save