Ngày 14/10/2017, tại văn phòng, RED tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng phân tích tài chính dành cho nhà báo".

Trong khuôn khổ Dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", trong các ngày 6, 7 và 8/10/2017, RED tổ chức Khóa tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành" tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự có hơn 30 học viên là các nhà báo, cán bộ các tổ chức xã hội (CSOs),... đến từ TP. HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

 

 

Các chuyên gia và lãnh đạo Sở Hà Tĩnh chủ trì Hội thảo 

Ngày 29/9/2017, tại Hà Tĩnh, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển - RED Communication tổ chức cuộc Hội thảo đối thoại chính sách “Vai trò truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay”.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác – Giải pháp nâng cao năng lực truyền thông Nhà nước

Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội,Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển – RED Communication (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – VUSTA) phối hợp với Ban soạn thảo Dự án Luật Hành chính công tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Hành chính công”.

Hoạt động hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án do Bộ các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada hỗ trợ.

 

RED tổ chức tập huấn kỹ năng phân tích chính sách

Trong ba ngày (từ 21 - 23/4/2017), tại Hoà Bình, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED Communication) tổ chức khoá tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành". 

Ngày 13/12/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED tổ chức Tọa đàm: "Chính sách công và sự tham gia của báo chí" tại TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 30/11/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED tổ chức Tọa đàm: "Nâng cao hàm lượng nội dung chính sách trên báo chí" tại Hà Nội. 

Ngày 30/11/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED đã tổ chức Tọa đàm: "Nâng cao hàm lượng nội dung chính sách trên báo chí" tại Hà Nội. Tọa đàm có sự góp mặt của đông đảo các cơ quan báo chí tới đưa tin.

Các trang