Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội,Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển – RED Communication (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – VUSTA) phối hợp với Ban soạn thảo Dự án Luật Hành chính công tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Hành chính công”.

Hoạt động hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án do Bộ các vấn đề toàn cầu của Chính phủ Canada hỗ trợ.

 

RED tổ chức tập huấn kỹ năng phân tích chính sách

Trong ba ngày (từ 21 - 23/4/2017), tại Hoà Bình, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED Communication) tổ chức khoá tập huấn "Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành". 

Ngày 13/12/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED tổ chức Tọa đàm: "Chính sách công và sự tham gia của báo chí" tại TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 30/11/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED tổ chức Tọa đàm: "Nâng cao hàm lượng nội dung chính sách trên báo chí" tại Hà Nội. 

Ngày 30/11/2016, trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế", RED đã tổ chức Tọa đàm: "Nâng cao hàm lượng nội dung chính sách trên báo chí" tại Hà Nội. Tọa đàm có sự góp mặt của đông đảo các cơ quan báo chí tới đưa tin.

Các trang