Nhằm nâng cao hiểu biết về quy trình xây dựng chính sách, sự tham gia chính sách của báo chí và các tổ chức XHDS tại Việt Nam; nâng cao kỹ năng vận động chính sách cho các tổ chức XHDS; nâng cao kỹ năng truyền thông chính sách cho các phóng viên, nhà báo, trong 3 ngày từ 14 đến 16/12/2016, RED đã tổ chức khóa tập huấn: "Tham gia Chính sách công: Kinh nghiệm và Thực hành" tại Cần Giờ.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED tổ chức buổi tập huấn tại Hoà Bình, diễn ra trong 3 ngày từ 22/04 đến ngày 24/04/2016.

Khoá tập huấn có sự tham gia của hơn 30 học viên gồm các phóng viên/ nhà báo; đại diện các tổ chức xã hội và các học viên khác quan tâm/đang thực hiện các công việc liên quan đến chính sách.

Ngày 22/10/2015, RED đã tổ chức hội thảo “ Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên” có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà báo, phóng viên và người dân quan tâm.

Sau khi hội thảo diễn ra, các trang tin, tờ báo đã khai thác tối đa nội dung được đưa ra tại hội thảo. Từ các thông báo, số liệu thống kê… cho tới những câu chuyện của những người trong cuộc đều nhận được sự quan tâm.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", RED đã mời nhóm chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Lê Xuân Trường nghiên cứu, phân tích dự luật này.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", RED đã mời nhóm chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Bùi Trinh và ông Huy Đức nghiên cứu, phân tích dự luật này. Các vấn đề được nêu trong kết quả phân tích bao gồm: tính độc lập của cơ quan thống kê; việc ngành thống kê đang vừa thu thập số liệu, vừa thực hiện phân tích và dự đoán; hoạt động thống kê ngoài Nhà nước.

Các trang