Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED tổ chức buổi tập huấn tại Hoà Bình, diễn ra trong 3 ngày từ 22/04 đến ngày 24/04/2016.

Khoá tập huấn có sự tham gia của hơn 30 học viên gồm các phóng viên/ nhà báo; đại diện các tổ chức xã hội và các học viên khác quan tâm/đang thực hiện các công việc liên quan đến chính sách.

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015 vừa qua, tại Hà Tĩnh, hoạt động Đối thoại chính sách “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh” đã được RED Communication tổ chức.

Sau hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED tổ chức vào sáng ngày 05/11/2015 vừa qua tại Hà Nội nhằm trao đổi, góp ý sửa đổi chương trình GDPT tổng thể.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", RED đã mời nhóm chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Bùi Trinh và ông Huy Đức nghiên cứu, phân tích dự luật này. Các vấn đề được nêu trong kết quả phân tích bao gồm: tính độc lập của cơ quan thống kê; việc ngành thống kê đang vừa thu thập số liệu, vừa thực hiện phân tích và dự đoán; hoạt động thống kê ngoài Nhà nước.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, buổi Đối thoại chính sách “Hướng tới một hệ thống BHXH dễ tiếp cận, minh bạch và bền vững” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp cùng Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD) đã tổ chức tại Khách sạn Hà Nội sáng ngày 17/09/2015.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", RED đã mời nhóm chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Lê Xuân Trường nghiên cứu, phân tích dự luật này.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, vào sáng ngày 05/11/2015, tại Hội trường tầng 4 Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) – 53 Nguyễn Du, Hà Nội, RED đã tổ chức hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Các trang