Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", RED đã mời nhóm chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Bùi Trinh và ông Huy Đức nghiên cứu, phân tích dự luật này. Các vấn đề được nêu trong kết quả phân tích bao gồm: tính độc lập của cơ quan thống kê; việc ngành thống kê đang vừa thu thập số liệu, vừa thực hiện phân tích và dự đoán; hoạt động thống kê ngoài Nhà nước.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", vào ngày 04/8/2015 vừa qua, RED đã tổ chức hội thảo "Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)".

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED đã tổ chức buổi tập huấn kéo dài 3 ngày tại tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 06 đến ngày 08/8/2015.

Vào ngày 04/8/2015 vừa qua, RED đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)”, trong đó có sự tham gia của nhiều phóng viên, nhà báo từ nhiều báo, đài truyền hình, đài phát thanh.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED có mời các chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Lê Xuân Trường nghiên cứu, phân tích Dự thảo Luật Phí và Lệ phí, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, buổi Đối thoại chính sách “Hướng tới một hệ thống BHXH dễ tiếp cận, minh bạch và bền vững” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp cùng Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD) đã tổ chức tại Khách sạn Hà Nội sáng ngày 17/09/2015.

Các trang