Vào ngày 04/8/2015 vừa qua, RED đã tổ chức hội thảo “Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)”, trong đó có sự tham gia của nhiều phóng viên, nhà báo từ nhiều báo, đài truyền hình, đài phát thanh.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED đã tổ chức buổi tập huấn kéo dài 3 ngày tại tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 06 đến ngày 08/8/2015.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, buổi Đối thoại chính sách “Hướng tới một hệ thống BHXH dễ tiếp cận, minh bạch và bền vững” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp cùng Chính phủ Canada thông qua Bộ Ngoại giao, Thương Mại và Phát triển (DFATD) đã tổ chức tại Khách sạn Hà Nội sáng ngày 17/09/2015.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", vào ngày 04/8/2015 vừa qua, RED đã tổ chức hội thảo "Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)".

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED có mời các chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Lê Xuân Trường nghiên cứu, phân tích Dự thảo Luật Phí và Lệ phí, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, vào sáng ngày 05/11/2015, tại Hội trường tầng 4 Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) – 53 Nguyễn Du, Hà Nội, RED đã tổ chức hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015, trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, RED Communication đã tổ chức buổi đối thoại chính sách tại Hà Tĩnh với chủ đề: “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh”.

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015 vừa qua, tại Hà Tĩnh, hoạt động Đối thoại chính sách “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh” đã được RED Communication tổ chức.

Các trang