Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED có mời các chuyên gia Vũ Sỹ Cường, Lê Xuân Trường nghiên cứu, phân tích Dự thảo Luật Phí và Lệ phí, dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, RED đã tổ chức buổi tập huấn kéo dài 3 ngày tại tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 06 đến ngày 08/8/2015.

Trong khuôn khổ dự án "Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế", vào ngày 04/8/2015 vừa qua, RED đã tổ chức hội thảo "Một số vấn đề trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)".

Các trang