Hội thảo phân tích “Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Tầm nhìn và hành động” do RED tổ chức ngày 3/6 vừa qua đã thu hút sự chú ý của báo giới đối với vấn đề đang gây những khó khăn, rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Sau hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED tổ chức vào sáng ngày 05/11/2015 vừa qua tại Hà Nội nhằm trao đổi, góp ý sửa đổi chương trình GDPT tổng thể.

Các trang