Vào chiều ngày 22/10/2015, tại Hội trường tầng 3 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, RED đã tổ chức hội thảo “Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên”.

Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, vào sáng ngày 05/11/2015, tại Hội trường tầng 4 Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) – 53 Nguyễn Du, Hà Nội, RED đã tổ chức hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Ngày 22/10/2015, RED đã tổ chức hội thảo “ Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên” có sự góp mặt của các chuyên gia, nhà báo, phóng viên và người dân quan tâm.

Các trang