Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông cải thiện chính sách kinh tế”, vào sáng ngày 05/11/2015, tại Hội trường tầng 4 Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (VUSTA) – 53 Nguyễn Du, Hà Nội, RED đã tổ chức hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Từ tầm nhìn đến hiện thực”.

Sau hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực” do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED tổ chức vào sáng ngày 05/11/2015 vừa qua tại Hà Nội nhằm trao đổi, góp ý sửa đổi chương trình GDPT tổng thể.

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015, trong khuôn khổ dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, RED Communication đã tổ chức buổi đối thoại chính sách tại Hà Tĩnh với chủ đề: “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh”.

Trong hai ngày 24 và 25/11/2015 vừa qua, tại Hà Tĩnh, hoạt động Đối thoại chính sách “Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư và phát triển thị trường nông sản Hà Tĩnh” đã được RED Communication tổ chức.

Hội thảo phân tích “Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Tầm nhìn và hành động” do RED tổ chức ngày 3/6 vừa qua đã thu hút sự chú ý của báo giới đối với vấn đề đang gây những khó khăn, rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Các trang