Tài liệu chương trình Bảo vệ tác nghiệp báo chí

2016

Hội thảo: Những nhân tố tác động đến Hành vi cản trở tác nghiệp báo chí giai đoạn 2011-2015

Hội thảo: Dự thảo Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Luật Báo chí

Hội nghị Tư vấn Bảo vệ tác nghiệp

2015

Thống kê các vụ cản trở tác nghiệp báo chí giai đoạn 2010 - 2015

Hội thảo: Góp ý xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi dưới góc nhìn lợi quyền phóng viên

2014

Tập huấn: Kỹ năng tư vấn bảo vệ tác nghiệp và Ra mắt Mạng lưới Tư vấn bảo vệ tác nghiệp

2013

Sổ tay Hướng dẫn xử phạt hành chính các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Quảng Bình

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Khánh Hòa

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Cần Thơ

Tập huấn: Kỹ năng Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Quảng Bình

Tập huấn: Kỹ năng Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Khánh Hòa

Tập huấn: Kỹ năng Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Cần Thơ

Tập huấn: Các quy định về bảo vệ tác nghiệp báo chí tại Gia Lai

Tập huấn: Các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí tại Đăk Lăk

2012

Phim tài liệu: Sáng kiến hỗ trợ tác nghiệp báo chí

Sổ tay Phóng viên điều tra

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Buôn Ma thuột

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Yên Bái

Hội thảo: Vai trò của truyền thông trong phát triển kinh tế xã hội địa phương tại Hải Phòng

Tập huấn: Kỹ năng phóng viên điều tra tại Vinh, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột

Tập huấn: Kỹ năng giảng viên nguồn tại Hà Nội

Tập huấn: Kỹ năng Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Yên Bái

Tập huấn: Kỹ năng Xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tại Hải Phòng

2011

Phim tài liệu: Đối mặt

Báo cáo: Khảo sát, nghiên cứu về các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí"

Hội thảo: Báo cáo kết quả nghiên cứu đóng góp hoàn thiện khung chính sách bảo vệ nhà báo tác nghiệp

2010

Hội thảo: Tình hình hành hung cản trở nhà báo tác nghiệp

Hội thảo: Nhà báo tác nghiệp trong tình huống "nóng"