Thông báo khóa tập huấn về Bình đẳng giới – Lồng ghép vấn đề giới trong thực thi dự án (08/2016)

Nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về lồng ghép giới, góp phần thực thi hiệu quả các hoạt động dự án và quản lý chương trình của đội ngũ cán bộ của Trung tâm cũng như các chuyên gia, đối tác của mình, được sự hỗ trợ từ Bộ các Vấn đề Toàn cầu của Chính phủ Canada (GAC), RED tổ chức khóa tập huấn về Bình đẳng giới – Lồng ghép vấn đề giới trong thực thi dự án.

Thông tin khóa tập huấn:

1. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: 3 ngày, 17,18,19/08/2016
 • Địa điểm: Hà Nội

 2. Đối tượng

 • Các nhà báo, phóng viên;
 • Các chuyên gia độc lập;
 • Các cán bộ dự án/chương trình tại các VNGOs

3. Nội dung:

 • Cung cấp kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới ở Việt Nam;
 • Nâng cao năng lực phân tích giới và lồng ghép giới trong các lĩnh vực cụ thể;
 • Nâng cao kỹ năng quản lý dự án có yếu tố nhạy cảm giới;

4. Cách thức tham dự:

 • HOẶC tải về và điền đầy đủ thông tin trong mẫu đính kèm tại đây
  và gửi về địa chỉ email: thanhha@red.org.vn
 • Thời hạn đăng ký: hết ngày 10/08/2016
 • Vì số lượng học viên có hạn, BTC sẽ xem xét các hồ sơ và liên hệ học viên trúng tuyển trước ngày 15/08/2016

5. Thông tin liên hệ:

 • (Ms) Nguyễn Thanh Hà – Cán bộ chương trình
 • Điện thoại: 043.85.66.777
 • Email: thanhha@red.org.vn

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save